rautadarsh123

IDEAL BB with MA (With Alerts)

It gives well combination of Moving average and Bollinger bands with signals
Catatan Pelepasan: It gives well combination of Moving average and Bollinger bands with signals
Catatan Pelepasan: Buy with buy signal with stoploss of same/previous (which ever best) candle's low.Exit positions when gives sell signal.

Sell with sell signal with stoploss of same/previous (which ever best) Candle's high.Exit positions when gives Buy signal.
Catatan Pelepasan: It works best on 5min and above timeframe
Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Rumah. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?