vdubus

VDUB_BINARY_PRO_3

NEW UPDATED BINARY PRO 3_V2 HERE -

VDUB_BINARY_PRO_3_V1 UPGRADE from binary PRO 1 / testing/ / experimental / Trade the curves / Highs -Lows / Band cross over/ Testing using heikin ashi
// Linear Regression Curve
//Centre band
//CM_Gann Swing HighLow V2/Modified////// MA input NOT WORKING ! - I broke it :s
//Vdub_Tetris_V2/ Modified

*Update Tip /Optional
Set the centre band to '34 to run centre line

Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Dalaman. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.

Penafian

Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?
study(title="VDUB_BINARY_PRO_3", shorttitle="VDUB_BINARY_PRO_3", overlay=true)
source = close
length = input(56, minval=1, title = "WMA Length")
atrlen = input(100, minval=1, title = "ATR Length")
mult1 = 2
mult2 = 3
ma = wma(source, length)
range =  tr
rangema = wma(range, atrlen)

up1 = ma + rangema * mult1
up2 = ma + rangema * mult2

dn1 = ma - rangema * mult1
dn2 = ma - rangema * mult2

color1 = white
color2 = white

u4 = plot(up1, color = color1)
u8 = plot(up2, color = color2)

d4 = plot(dn1, color = color1)
d8 = plot(dn2, color = color2)

fill(u8, u4, color=#30628E, transp=50)
fill(d8, d4, color=#30628E, transp=50)
fill(d4, u4, color=#128E89, transp=50)

//Linear regression band
src = close
//Input
nlookback = input (defval = 20, minval = 1, title = "Number of Lookback")
scale = input(defval=1,  title="scale of ATR")
nATR = input(defval = 14, title="ATR Parameter")

//Linear Regression Curve
lrc = linreg(src, nlookback, 0)
lrc_u = lrc + scale*atr(nATR)
lrc_l = lrc - scale*atr(nATR)
plot(lrc, color = blue, style = line, linewidth = 3)
//------------------------------------
//Center band
periods=input(13, minval=1, title="MA Period")
pc = input(true, title="MA BAND")

hld = iff(close > sma(high,periods)[1], 1, iff(close<sma(low,periods)[1],-1, 0))
hlv = valuewhen(hld != 0, hld, 1)

hi = pc and hlv == -1 ? sma(high, periods) : na
lo = pc and hlv == 1 ? sma(low,periods) : na
plot(avg(sma(high,periods)+2.5*(sma(high,periods)-sma(low,periods)),sma(low,periods)-2.5*(sma(high,periods)-sma(low,periods))), color=navy, style=line,linewidth=3)
plot(pc and sma(high, periods) ? sma(high, periods):na ,title="Swing High Plot", color=black,style=line, linewidth=3)
plot(pc and sma(low,periods) ? sma(low,periods) : na ,title="Swing Low Plot", color=black,style=line, linewidth=3)

//---------------------------------------------------------------------------------------------
//CM_Gann Swing HighLow V2/Modified//////   MA input NOT WORKING !!!!   ?
periods2=input(9, minval=1, title="Moving Average Period")
pttb = input(true, title="Trend Indicator")
//shb = input(false)
sbh = input(false, title="Background MA crossover bars")
//code for Calculations
hld2 = iff(close > sma(high,periods)[1], 1, iff(close<sma(low,periods)[1],-1, 0))
hlv2 = valuewhen(hld2 != 0, hld2, 1)
//code for Plot Statements
hi2 = hlv2 == -1 ? sma(high, periods) : na
lo2 = hlv2 == 1 ? sma(low,periods) : na

//Rules for coloring Background highlights & Highlight Bars
//closeAbove() => shb and close > hi2 and close[1] < hi2
BHcloseAbove = sbh and close > hi2 and close[1] < hi2
//closeBelow() => shb and close < lo2 and close[1] > lo2
BHcloseBelow = sbh and close < lo2 and close[1] > lo2

bgcolor(BHcloseAbove ? green : na, transp=60)
bgcolor(BHcloseBelow ? red : na, transp=60)

plotshape(pttb and hi2 ? hi2: na,title="Gann Swing High Plots-Triangles Down Top of Screen", offset=0, style=shape.triangledown, location=location.top, color=red, transp=0)
plotshape(pttb and lo2 ? lo2 : na, title="Gann Swing Low Plots-Triangles Up Bottom of Screen",offset=0, style=shape.triangleup, location=location.top, color=lime, transp=0)
//=======================================================
//study("Vdub_Tetris_V2", overlay=true)
Sml_Channel_TF_mins_D_W_M = input("W")
Range2 = input(1)

SELL = security(tickerid, Sml_Channel_TF_mins_D_W_M, highest(Range2))
BUY = security(tickerid, Sml_Channel_TF_mins_D_W_M, lowest(Range2))

HI = plot(SELL, color=SELL!=SELL[1]?na:red,linewidth=2 )
LO = plot(BUY, color=BUY!=BUY[1]?na:green,linewidth=2 )
fill(HI, LO, color=#E3CAF1, transp=100)
Hcon = high >= SELL
Lcon = low <= BUY

plotshape(Hcon, style=shape.triangledown, color=maroon, location=location.abovebar)
plotshape(Lcon, style=shape.triangleup, color=green, location=location.belowbar)
range2 = SELL-BUY
//--------------------------------------------------

//=====================================================================//