tucomprend

King Cobra

With this indicator i tried to create a more clear view of the daily chart .
This indicator only works on the daily chart .

This is how the plotted line is created:
When the 'day close' is greater then the 'day hl2' it plots 1 up 'color = green'
When the 'day close' is lesser then the 'day hl2' it plots 1 down 'color = red'

When the 'day hl2' is greater then the 'previous day hl2' it plots 1 up 'color = green'
When the 'day hl2' is lesser then the 'previous day hl2' it plots 1 down 'color = red'

When value (position) of plotted point is on the same value (position) as previous point it plots the color yellow.

A yellow spot could be position entry or exit.

Enjoy:)

Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Rumah. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?