rumpypumpydumpy

Anchored VWAP & Standard Deviations

Calculates VWAP from a fixed point in time as well as standard deviations.

--------------------------------------

If you find it useful please consider a tip/donation :

BTC - 3BMEXEDyWJ58eXUEALYPadbn1wwWKmf6sA


--------------------------------------
Catatan Pelepasan:
  • Added options for multiple standard deviations and intervals (default is every 0.5 up to 4 σ)
  • Used some of the new pine 4 features to help with clarity (multiples make a bit of a spaghetti chart) and quickly setting up multiple AVWAPs. Labeling and bulk color changes etc.
Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Rumah. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?