Hud_Hud

[HuD] Yearly High Low

1. Indicator will display highest and lowest price level within yearly period.
- Highest Yearly Price = green line
- Lowest Yearly Price = red line

2. User also has an option to display Monthly high and low level.
- Monthly Highest Price = Blue Line
- Monthly Lowest Price = Orange Line
Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Rumah. Anda boleh menyukai skrip ini untuk menggunakannya pada carta.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?

Komen