QuantNomad

Kozlod - All-time high/low alerts

A small script to track all-time high/low levels.
You can create alerts when levels will be updated.

Courses:
Pine Progr: https://qntly.com/pineprog
Adv.Pine Use-Cases: https://qntly.com/advpine

Access to Pro Indic.: https://qntly.com/proind

Discord: https://qntly.com/discord
Telegram: https://qntly.com/tel
Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Rumah. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?