RicardoSantos

[RS]Fractals V9

update: added optional option for marking the fractals with bgcolor (request for: faizal.mansor.908)
Keluarkan daripada Skrip Pilihan Tambah kepada Skrip Pilihan
study(title='[RS]Fractals V9', overlay=true)
showPatterns = input(true)
showBarColors = input(false)
// ||---  Fractal Recognition:
filterBW = input(false, title="filter Bill Williams Fractals:")

// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  Fractal Recognition Functions: ---------------------------------------------------------------||
isRegularFractal(mode) =>
  ret = mode == 1 ? high[4] < high[3] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and high[1] > high[0] :
    mode == -1 ? low[4] > low[3] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[1] < low[0] : false

isBWFractal(mode) =>
  ret = mode == 1 ? high[4] < high[2] and high[3] <= high[2] and high[2] >= high[1] and high[2] > high[0] :
    mode == -1 ? low[4] > low[2] and low[3] >= low[2] and low[2] <= low[1] and low[2] < low[0] : false
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||

filteredtopf = filterBW ? isRegularFractal(1) : isBWFractal(1)
filteredbotf = filterBW ? isRegularFractal(-1) : isBWFractal(-1)

plotshape(filteredtopf, title='Filtered Top Fractals', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=red, offset=-2)
plotshape(filteredbotf, title='Filtered Bottom Fractals', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=lime, offset=-2)

// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  Higher Highs, Lower Highs, Higher Lows, Lower Lows -------------------------------------------||
ShowHHLL = input(false)
higherhigh = filteredtopf == false ? false : ( 
    valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) < valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0) and
    valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 2) < valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0)
    )
lowerhigh = filteredtopf == false ? false : ( 
    valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) > valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0) and
    valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 2) > valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0)
    )
higherlow = filteredbotf == false ? false : ( 
    valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) < valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0) and
    valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 2) < valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0)
    )
lowerlow = filteredbotf == false ? false : (
    valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) > valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0) and
    valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 2) > valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0)
    )

plotshape(ShowHHLL ? higherhigh : na, title='Higher High', style=shape.square, location=location.abovebar, color=maroon, text="[HH]", offset=-2)
plotshape(ShowHHLL ? lowerhigh : na, title='Lower High', style=shape.square, location=location.abovebar, color=maroon, text="[LH]", offset=-2)
plotshape(ShowHHLL ? higherlow : na, title='High Low', style=shape.square, location=location.belowbar, color=green, text="[HL]", offset=-2)
plotshape(ShowHHLL ? lowerlow : na, title='Lower Low', style=shape.square, location=location.belowbar, color=green, text="[LL]", offset=-2)

// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  Fractals from higher Timeframe: --------------------------------------------------------------||
ShowTimeFractals1 = input(false)
timeframe1 = input("240")


isTFFractal(mode, tf) => 
  ret = mode == 1 ? valuewhen(higherhigh == true, high[2], 0) >= security(tickerid, tf, high) :
    mode == -1 ? valuewhen(lowerlow == true, low[2], 0) <= security(tickerid, tf, low) : false

higherhhigh = higherhigh == false ? false : isTFFractal(1, timeframe1)
lowerllow = lowerlow == false ? false : isTFFractal(-1, timeframe1)

plotshape(ShowTimeFractals1 ? higherhhigh : na, title='Timed Top Fractals', style=shape.square, location=location.abovebar, color=maroon, text="[TH]", offset=-2)
plotshape(ShowTimeFractals1 ? lowerllow : na, title='Timed Bottom Fractals', style=shape.square, location=location.belowbar, color=green, text="[TL]", offset=-2)

// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  V2 : Plot Lines based on the fractals.
showchannel1 = input(false)
plot(not showchannel1 ? na : (filteredtopf ? high[2] : na), title='Top Channel 1', color=black, offset=-2)
plot(not showchannel1 ? na : (filteredbotf ? low[2] : na), title='Bottom Channel 1', color=black, offset=-2)
showchannel2 = input(false)
plot(not showchannel2 ? na : (higherhigh ? high[2] : na), title='Top Channel 2', color=gray, offset=-2)
plot(not showchannel2 ? na : (lowerlow ? low[2] : na), title='Bottom Channel 2', color=gray, offset=-2)
showchannel3 = input(false)
plot(not showchannel3 ? na : (higherhhigh ? high[2] : na), title='Top Channel 3', color=silver, offset=-2)
plot(not showchannel3 ? na : (lowerllow ? low[2] : na), title='Bottom Channel 3', color=silver, offset=-2)
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  HLswings channel: unable to offset values
//plot(showchannel ? (highswings ? high[2] : na) : na, color=black, offset=-2)
//plot(showchannel ? (lowswings ? low[2] : na) : na, color=black, offset=-2)
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  ZigZag:
showZigZag = input(true)

istop = ShowTimeFractals1 ? (higherhhigh ? true : false) : (filteredtopf ? true : false)
isbot = ShowTimeFractals1 ? (lowerllow ? true : false) : (filteredbotf ? true : false)
topcount = barssince(istop)
botcount = barssince(isbot)

zigzag = (
    istop and topcount[1] > botcount[1] ? high[2] :
    isbot and topcount[1] < botcount[1] ? low[2] :
    na )
//zigzag = not showZigZag ? na : ( filteredtopf == true ? high[2] : filteredbotf == true ? low[2] : na )
plot(not showZigZag ? na : zigzag, title= 'ZigZag', color=black, offset=-2)

// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
bc = zigzag and high[2] == zigzag ? red : zigzag and low[2] == zigzag ? lime : silver
barcolor(showBarColors ? bc : na, offset=-2)

// ||---  Pattern Recognition:

x = valuewhen(zigzag, zigzag, 4) 
a = valuewhen(zigzag, zigzag, 3) 
b = valuewhen(zigzag, zigzag, 2) 
c = valuewhen(zigzag, zigzag, 1) 
d = valuewhen(zigzag, zigzag, 0)

xab = (abs(b-a)/abs(x-a))
xad = (abs(a-d)/abs(x-a))
abc = (abs(b-c)/abs(a-b))
bcd = (abs(c-d)/abs(b-c))

// ||-->  Functions:
isBat(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.382 and xab <= 0.5
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.618 and bcd <= 2.618
  _xad = xad <= 0.886
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isAltBat(_mode)=>
  _xab = xab <= 0.382
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 2.0 and bcd <= 3.618
  _xad = xad <= 1.13
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isButterfly(_mode)=>
  _xab = xab <= 0.786
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.618 and bcd <= 2.618
  _xad = xad >= 1.27 and xad <= 1.618
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isABCD(_mode)=>
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.13 and bcd <= 2.618
  _abc and _bcd and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isGartley(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.5 and xab <= 0.618 // 0.618
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.13 and bcd <= 2.618
  _xad = xad >= 0.75 and xad <= 0.875 // 0.786
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isCrab(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.75 and xab <= 0.875 // 0.886
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 2.0 and bcd <= 3.618
  _xad = xad >= 1.5 and xad <= 1.625 // 1.618
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isShark(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.5 and xab <= 0.875 // 0.886
  _abc = abc >= 1.13 and abc <= 1.618
  _bcd = bcd >= 1.27 and bcd <= 2.24
  _xad = xad >= 0.88 and xad <= 1.13
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

is5o(_mode)=>
  _xab = xab >= 1.13 and xab <= 1.618
  _abc = abc >= 1.618 and abc <= 2.24
  _bcd = bcd >= 0.5 and bcd <= 0.625 // 0.5
  _xad = xad >= 0.0 and xad <= 0.236 // negative?
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isWolf(_mode)=>
  _xab = xab >= 1.27 and xab <= 1.618
  _abc = abc >= 0 and abc <= 5
  _bcd = bcd >= 1.27 and bcd <= 1.618
  _xad = xad >= 0.0 and xad <= 5
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isHnS(_mode)=>
  _xab = xab >= 2.0 and xab <= 10
  _abc = abc >= 0.90 and abc <= 1.1
  _bcd = bcd >= 0.236 and bcd <= 0.88
  _xad = xad >= 0.90 and xad <= 1.1
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isConTria(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.382 and xab <= 0.618
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.618
  _bcd = bcd >= 0.382 and bcd <= 0.618
  _xad = xad >= 0.236 and xad <= 0.764
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isExpTria(_mode)=>
  _xab = xab >= 1.236 and xab <= 1.618
  _abc = abc >= 1.000 and abc <= 1.618
  _bcd = bcd >= 1.236 and bcd <= 2.000
  _xad = xad >= 2.000 and xad <= 2.236
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

plotshape(not showPatterns ? na : isABCD(-1) and not isABCD(-1)[1], text="\nAB=CD", title='Bear ABCD', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0, offset=-2)
plotshape(not showPatterns ? na : isBat(-1) and not isBat(-1)[1], text="Bat", title='Bear Bat', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0, offset=-2)
plotshape(not showPatterns ? na : isAltBat(-1) and not isAltBat(-1)[1], text="Alt Bat", title='Bear Alt Bat', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isButterfly(-1) and not isButterfly(-1)[1], text="Butterfly", title='Bear Butterfly', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isGartley(-1) and not isGartley(-1)[1], text="Gartley", title='Bear Gartley', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isCrab(-1) and not isCrab(-1)[1], text="Crab", title='Bear Crab', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isShark(-1) and not isShark(-1)[1], text="Shark", title='Bear Shark', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : is5o(-1) and not is5o(-1)[1], text="5-O", title='Bear 5-O', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isWolf(-1) and not isWolf(-1)[1], text="Wolf Wave", title='Bear Wolf Wave', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isHnS(-1) and not isHnS(-1)[1], text="Head and Shoulders", title='Bear Head and Shoulders', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isConTria(-1) and not isConTria(-1)[1], text="Contracting Triangle", title='Bear Contracting triangle', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isExpTria(-1) and not isExpTria(-1)[1], text="Expanding Triangle", title='Bear Expanding Triangle', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)

plotshape(not showPatterns ? na : isABCD(1) and not isABCD(1)[1], text="AB=CD\n", title='Bull ABCD', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isBat(1) and not isBat(1)[1], text="Bat", title='Bull Bat', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isAltBat(1) and not isAltBat(1)[1], text="Alt Bat", title='Bull Alt Bat', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isButterfly(1) and not isButterfly(1)[1], text="Butterfly", title='Bull Butterfly', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isGartley(1) and not isGartley(1)[1], text="Gartley", title='Bull Gartley', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isCrab(1) and not isCrab(1)[1], text="Crab", title='Bull Crab', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isShark(1) and not isShark(1)[1], text="Shark", title='Bull Shark', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : is5o(1) and not is5o(1)[1], text="5-O", title='Bull 5-O', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isWolf(1) and not isWolf(1)[1], text="Wolf Wave", title='Bull Wolf Wave', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isHnS(1) and not isHnS(1)[1], text="Head and Shoulders", title='Bull Head and Shoulders', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isConTria(1) and not isConTria(1)[1], text="Contracting Triangle", title='Bull Contracting Triangle', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isExpTria(1) and not isExpTria(1)[1], text="Expanding Triangle", title='Bull Expanding Triangle', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)

Komen

Can someone help me how to use this
Balas
I am new to Trading View and really like your script here. Is there a way to change the Fractal point to simply cover three candles and not 5 e.g. middle candle being the highest or lowest? I dont know how to write script so I cant see how to do it . Any help would be great many thanks Rohan
+4 Balas
Hi, what is the difference when the pattern is printed in red above price and green below price can someone explain?
Balas
Hi Ricardo and others, What is the correct configuration to set and alert for when a Filtered Top Fractal (Triangle Down) prints and when a Filtered Bottom (Triangle Up) prints?
+1 Balas
beautiful work sir. By chance have you looked at recreating the HSI or Harmonic Strength Index for tradingview. Im using it in Sierra with HPC but would love to get those HSI confirmations in TV as well. All the best!
Balas
Does this repaint?
+17 Balas
good work, God bless you
Balas
Good, very good indicator. Thx
Balas
I like it very much. But when testing it seems there is a lag on the current signal?
Meaning when a sell signal is triggered, it comes 10 minutes or two candles later on a five minute chart?
Am I reading it wrong?
Balas
@bakkah, thats how it works a fractal is a triangular shape like this: < < ^ > >
+2 Balas
Laman Utama Penyaring Saham Penyaring Forex Penyaring Kripto Kalendar Ekonomi Bagaimana ia berfungsi Ciri-ciri Carta Harga Rujuk rakan Peraturan Dalaman Pusat Bantuan Laman web dan Penyelesaian Broker Widget Penyelesaian Pencartaan Perpustakaan Pencartaan yang Ringan Blog & Berita Twitter
Profil Tetapan Profil Akaun dan Pengebilan Rujuk rakan Tiket Sokongan Saya Pusat Bantuan Idea yang diterbitkan Pengikut Mengikuti Mesej Peribadi Sembang Daftar Keluar