loxx

loxxexpandedsourcetypes

Library "loxxexpandedsourcetypes"

Expanded source types used in Loxx's indicators and strategies.

rclose()
  rClose: regular close
  Returns: float

ropen()
  rClose: regular open
  Returns: float

rhigh()
  rClose: regular high
  Returns: float

rlow()
  rClose: regular low
  Returns: float

rmedian()
  rClose: regular hl2
  Returns: float

rtypical()
  rClose: regular hlc3
  Returns: float

rweighted()
  rClose: regular hlcc4
  Returns: float

raverage()
  rClose: regular ohlc4
  Returns: float

ravemedbody()
  rClose: median body
  Returns: float

rtrendb()
  rClose: trend regular
  Returns: float

rtrendbext()
  rClose: trend extreme
  Returns: float

haclose(haclose)
  haclose: heiken-ashi close
  Parameters:
    haclose: float
  Returns: float

haopen(haopen)
  haopen: heiken-ashi open
  Parameters:
    haopen: float
  Returns: float

hahigh(hahigh)
  hahigh: heiken-ashi high
  Parameters:
    hahigh: float
  Returns: float

halow(halow)
  halow: heiken-ashi low
  Parameters:
    halow: float
  Returns: float

hamedian(hamedian)
  hamedian: heiken-ashi median
  Parameters:
    hamedian: float
  Returns: float

hatypical(hatypical)
  hatypical: heiken-ashi typical
  Parameters:
    hatypical: float
  Returns: float

haweighted(haweighted)
  haweighted: heiken-ashi weighted
  Parameters:
    haweighted: float
  Returns: float

haaverage(haweighted)
  haaverage: heiken-ashi average
  Parameters:
    haweighted: float
  Returns: float

haavemedbody(haclose, haopen)
  haavemedbody: heiken-ashi median body
  Parameters:
    haclose: float
    haopen: float
  Returns: float

hatrendb(haclose, haopen, hahigh, halow)
  hatrendb: heiken-ashi trend
  Parameters:
    haclose: float
    haopen: float
    hahigh: float
    halow: float
  Returns: float

hatrendbext(haclose, haopen, hahigh, halow)
  hatrendext: heiken-ashi trend extreme
  Parameters:
    haclose: float
    haopen: float
    hahigh: float
    halow: float
  Returns: float

habclose(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl )
  habclose: heiken-ashi better open
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float

habopen(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl )
  habopen: heiken-ashi better open
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float

habhigh(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl )
  habhigh: heiken-ashi better high
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float

hablow(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl )
  hablow: heiken-ashi better low
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float

habmedian(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl )
  habmedian: heiken-ashi better median
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float

habtypical(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl )
  habtypical: heiken-ashi better typical
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float

habweighted(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl )
  habweighted: heiken-ashi better weighted
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float

habaverage(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl )
  habaverage: heiken-ashi better average
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float

habavemedbody(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl )
  habavemedbody: heiken-ashi better median body
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float

habtrendb(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl )
  habtrendb: heiken-ashi better trend
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float

habtrendbext(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl )
  habtrendbext: heiken-ashi better trend extreme
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float
Catatan Pelepasan: v2

Updated:
habclose(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)
  habclose: heiken-ashi better open
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float

habopen(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)
  habopen: heiken-ashi better open
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float

habhigh(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)
  habhigh: heiken-ashi better high
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float

hablow(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)
  hablow: heiken-ashi better low
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float

habmedian(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)
  habmedian: heiken-ashi better median
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float

habtypical(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)
  habtypical: heiken-ashi better typical
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float

habweighted(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)
  habweighted: heiken-ashi better weighted
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float

habaverage(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)
  habaverage: heiken-ashi better average
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float

habavemedbody(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)
  habavemedbody: heiken-ashi better median body
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float

habtrendb(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)
  habtrendb: heiken-ashi better trend
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float

habtrendbext(smthtype, amafl, amasl, kfl, ksl)
  habtrendbext: heiken-ashi better trend extreme
  Parameters:
    smthtype: string
    amafl: int
    amasl: int
    kfl: int
    ksl: int
  Returns: float
Catatan Pelepasan: v3 Fixed division errors
Catatan Pelepasan: v4

Fixed NaN value issue when open = high = low = close

Perpustakaan Pine

Di dalam semangat sebenar TradingView, pengarang telah menerbitkan kod Pine ini sebagai perpustakaan sumber terbuka, jadi pengaturcara-pengaturcara Pine yang lain dari komuniti kami boleh menggunakannya semula. Sorakan kepada penulis! Anda boleh menggunakan perpustakaan ini secara peribadi atau pada penerbitan-penerbitan sumber terbuka lain, tetapi penggunaan semula kod ini di dalam penerbitan adalah ditadbir oleh Peraturan Dalaman.

Penafian

Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.

Mahu gunakan perpustakaan ini?

Salin garisan ini dan tampalkan ia di dalam skrip anda.