Apakah yang berlaku kepada pelan semasa saya jika saya memilih untuk menaik taraf semasa Black Friday?

Jika anda membuat keputusan untuk menaik taraf, kami akan menukar tempoh yang belum digunakan pada pelan semasa anda kepada hari tambahan di tingkatan baru mengikut nisbah harga dan menambahkannya kepada langganan naik taraf baru. Ini bermakna tarikh pembaharuan juga akan dialihkan.