Apakah yang berlaku kepada pelan semasa saya jika saya membeli langganan baru semasa Black Friday?

Jika anda membeli langganan baru untuk pelan yang sama dengan apa anda gunakan pada masa ini, baki hari langganan anda yang terdahulu akan ditambah kepada yang baru untuk melanjutkannya. Tarikh pengebilan anda yang seterusnya akan ditukar dengan sewajarnya.

Jika anda membuat keputusan untuk menaik taraf, kami akan menukar tempoh yang belum digunakan kepada hari tambahan di pelan baru mengikut nisbah harga. Ini bermakna tarikh pembaharuan juga akan dialihkan.