Langganan saya masih aktif, bolehkah saya menyertai Jualan ini?

Boleh, tawaran ini tersedia untuk semua orang.

Jika anda membeli satu langganan pada tingkatan yang sama yang anda ada sekarang, tempoh masa yang tidak digunakan pada pelan terkini anda akan ditukarkan kepada hari tambahan dan ditambah kepada langganan baru secara automatik.

Jika anda mahu menaik taraf, sila ikuti pautan ini.

Untuk lebih maklumat tentang menurun taraf, sila klik di sini.