Langganan saya masih aktif, bolehkah saya menyertai Jualan ini?

Boleh, tawaran itu tersedia untuk semua orang. Tempoh pelan anda yang tidak digunakan akan ditukar kepada hari tambahan dan ditambah kepada langganan baru secara automatik.