Mengapakah jumlah cukai telah ditambahkan kepada langganan saya?

TradingView, Inc. telah didaftarkan untuk tujuan percukaian di beberapa negara. Pada masa ini, kami telah mengutip cukai di dalam wilayah yang telah dinyatakan di dalam polisi kami.