MahersahamOfficial

YSPSAH berlegar di paras tertinggi sepanjang masa

Panjang
MYX:YSPSAH   Y.S.P.SOUTHEAST ASIA HOLDING
1. YSPSAH berada di paras berhanpiran tertinggi sepanjang masa
2. S1 3.14
3. R1 3.38
4. EP 3.20 - 3.28
5. TP 1 3.38, TP2 3.50 , TP3 diukur menggunakan ukuran x kepada x iaitu 3.90
6. SL jika pecah sokongan 3.14