MYX:9385   LAY HONG BHD
Dilihat 28 kali
1
28 0
Trend menurun jangka pertengahan ke panjang.
Sokong:
pertama 0.32
kedua 0.24