Peluang belian sebanyak 270p pada keseimbangan harga di julat yang besar.