dinhchien

CADCHF - Tín hiệu từ Keltner Channels 1/6/2021

Panjang
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
trend: crossing 2 times upper 2/lower 2 - stop/profit: 1/1 - Entry: Upper/lower 1, Entry 2: 0.66 (66%)
HH-HL/LL-LH: 15:15; ADX: 38, smooth: 9, DI: 9.
Order 1: 92 trades - 65.22% - R/R: 1/1
Order 2: 64 trades - 54.02% - R/R - 1/1.94 (fibonacci 66%)
Total 2 order: 156 trades - 59.62% - Net Profit: 201.46% - Max drawdown: 9.02%.
Commission: 4usd/trade
slippage: 2

1. Xác định xu hướng
* Trên chart:
a. Một phần lý thuyết Dow
Xu hướng tăng:
- HH / Higher High: Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
- HL / Higher Low: Đáy sau cao hơn đáy trước.
Xu hướng giảm:
- LL / Lower Low: Đáy sau thấp hơn đáy trước.
- LH / Lower High: Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước
Pivot trái: 15
Pivot phải: 15

b. Kênh giá Keltner:
Xu hướng tăng: Vượt lên Upper 2 hai lần
Xu hướng giảm:Vượt xuống Lower 2 hai lần
* Dưới Chart:
ADX indicator: Dùng xác định 1 xu hướng mạnh
- ADX smooth: 9
- DI : 9
- ADX : 38
2. Điểm vào lệnh:
- Mua (buy): chờ mua ở đường Upper kênh Keltner .
- Bán (sell): chờ bán ở đường Lower kênh Keltner .
3. Chốt lời, cắt lỗ
Chỉ báo ATR(20) ( Average true range ) * 2

Komen