QMTR dan QMLR merupakan satu level supply dan demand. Sila perhatikan cara harga bergerak ke kawasan tersebut.