ahmadakmalarif

GOLD - Analisis Mingguan 12~16/11/2018.-Jual

Singkat
COMEX:GC1!   Hadapan Emas
GOLD - Analisis Mingguan 12~16/11/2018.-Jual

Cadangan Dagangan.

Cadangan Jualan 1 = 1212.7
Cadangan Jualan 2 = 1216.1
Cadangan Pengambilan Untung = 1181
Cadangan Hentikan Kerugian = 1223

Komen