HKEX:HSI1!   HANG SENG INDEX FUTURES
mendapat peluang untuk bergerak naik kerana pasar tepi .. SL jika bergerak di bawah saluran saluran ke bawah