MYX:RGTBHD   RGT BERHAD
Dengan peningkatan permintaan produk penjagaan kebersihan seperti pembersih dan sabun
dispenser, Kumpulan memperoleh pendapatan sebanyak RM45.37 juta, peningkatan sebanyak RM28.23 juta atau
165% berbanding pendapatan suku sebelumnya yang sama sebanyak RM17.14 juta. Ini
mengakibatkan Kumpulan memperoleh pendapatan terkumpul berjumlah RM87.12 juta untuk 6 bulan berakhir 31
Disember 2020, yang merupakan peningkatan sebanyak RM51.35 juta atau 144% berbanding dengan pendapatan untuk
jumlah terkumpul yang sama sebelumnya sebanyak RM35.77 juta.
Mengingat pertumbuhan pendapatan yang kukuh, Keuntungan sebelum Pajak juga meningkat sebanyak 318% daripada
RM4.02 juta hingga RM16.79 juta, berbanding dengan kumulatif yang sama pada suku sebelumnya.

KOMENARI PROSPEK
Kumpulan mengalami permintaan yang tinggi untuk Produk Penjagaan Kebersihannya yang banyak digunakan untuk mencegah dan mengawal penyebaran penyakit berjangkit, termasuk pandemik COVID-19. Akibatnya, barisan produksi dan mesin baru ditambahkan pada suku ini untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi penjualan di masa depan.
Namun, dengan pelanggan baru dan produk tambahan dalam perancangan (dari kesan perang perdagangan AS-China), Kumpulan berusaha untuk memasang lebih banyak barisan pengeluaran dan mesin dalam usaha meningkatkan kapasiti pengeluarannya untuk memenuhi permintaan produk kami. .
Sejak selesainya pemerolehan kilang bersebelahan pada bulan September 2020, Kumpulan telah memulakan dengan pengembangan dan akhirnya akan menggandakan lantai pengeluaran dan ruang pergudangan semasa.
Pada tarikh laporan ini, kami telah menyelesaikan fasa 1 penukaran kilang bersebelahan ke kemudahan gudang penuh sementara fasa selebihnya untuk memperluaskan lantai pengeluaran dan blok pejabat masih dalam proses dan penyelesaian terakhir dirancang untuk bulan Oktober, 2021. Kemudahan masa depan ini tidak hanya akan memenuhi pertumbuhan permintaan semasa tetapi juga dari produk baru yang dikembangkan oleh Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan dalaman kami

Komen