ahmadakmalarif

TWITTER - Cadangan Dagangan Mingguan 29~02/11/18 - Beli.

Panjang
NYSE:TWTR   TWITTER INC
Cadangan Pembelian = 31.15
Cadangan Pengambilan Untung = 35.18
Cadangan Potong Kerugian = 29.74