1. jual di h1 supply
2. tp tutup gap
3. analisa teknikal sahaja

Komen