MYX:WOODLAN   WOODLANDOR HOLDINGS BHD
TA semata2 dengan menggunakan indikator mengesan dari awal
@forstudy