ammarazhad

SOYA OIL Bergelut mencari sokongan

Singkat
CBOT:ZLK2020   SOYBEAN OIL FUTURES (MAY 2020)
Minyak soya gagal mempertahankan harga di atas paras fibo 78.6% pada pembukaan minggu baru 9 Mac 2020 rentetan
kejatuhan besar-besaran semua index, saham dan komoditi di seluruh dunia. Namun begitu ada sokongan di paras fibo 161.8%
untuk membuat sedikit lantunan. Harga dijangka naik sedikit lagi sebelum jatuh semula.