Ramalan dan Analisis

Dividen

Pendapatan tetap merujuk kepada proses mencari aset yang membayar dividen suku tahunan atau tahunan secara berkala dalam mengambil risiko yang ditentukan. Pelabur pendapatan tetap selalunya akan mencari sekuriti yang membayar dividen tetap sebagai balasan atas risiko memegang atau melabur dalam aset tertentu.

Lanskap pendapatan tetap merangkumi pelabur institusi, dana persaraan dan pelabur runcit lain yang mencari dividen yang konsisten yang dapat memenuhi keperluan mereka. Pelabur yang sudah bersara dan pelabur yang lebih berumur umumnya lebih sukakan pendapatan tetap kerana pendapatan tetap yang mereka diperlukan dan risiko yang lebih rendah jika aset tersebut telah dianalisis dan diteliti dengan mendalam. Hari ini, industri pendapatan tetap adalah salah satu bidang pengurusan pelaburan terbesar dan terus berkembang.

Pendapatan tetap merangkumi penyelidikan pelaburan dan analisis dividen ekuiti, bon Kerajaan, bon korporat, saham pilihan dan aset lain yang memberikan hasil. Pelabur pendapatan tetap menggunakan kesabaran, analisis aliran tunai dan asas-asas matematik bon untuk membuat keputusan. Mereka selalunya merupakan pelabur jangka panjang dan berniat untuk mengumpulkan dividen untuk jangka masa yang panjang.