Gelombang Kondratieff

Ramalan dan Analisis

Gelombang Kondratieff

Kondratieff Wave yang juga dikenali sebagai K-wave atau long wave merupakan fenomena kitaran yang menjejaskan semua pasaran dan dihuraikan oleh ahli ekonomi Nikolai Kondratieff satu abad dulu. Dia menjumpai tempoh evolusi dan pembetulan dalam ekonomi kapitalis yang merupakan sebahagian daripada kitaran biasa dan sinusoidal. Ombak ini akan berlanjutan antara 45 sehingga 60 tahun dan mempunyai 3 fasa yang berulangi iaitu pengembangan, genangan dan kemelesetan. Fasa-fasa ini berlaku dengan perubahan sosial dan perubahan mood di mana ia mempengaruhkan aksi individual dalam ekonomi dunia dan menyumbangkan kepada tempoh perkembangan tinggi dan renda.

Setiap Kondratieff Wave akan secocok dengan tempoh di mana industri baru menggantikan industri lama dan pekerjaan baru muncul. Dipercayai bahawa kita sekarang dalam 5th Wave di mana ia bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Pelaburan tengah cuba untuk mengenalpastikan permulaan 6th Wave berdasarkan ciri-ciri yang disenaraikan oleh Kondratieff supaya mereka dapat keuntungan.