03.freeman

Squeeze MTF Heatmap

Here is a multi-timeframe heat map using one of the most apreciated indicators in Tradingview: Squeeze Momentum Indicator by LazyBear.
Study shall be added to 15min chart.
It indicates squeeze and momentum at: 15 min, 30 min, 60 min, 240 min and 1 Day.

Thanks to © azimuthdynamics for inspiration and portion of code
Thanks to Lazy Bear for coding Squeeze Momentum Indicator
Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Rumah. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?