TCavalcanti

Contra Tendência da SMA(21)

Em uma tendência de baixa quando o preço estiver muito afasto (muito abaixo) da SMA (21) efetuar compra na primeira barra verde com take até a SMA (21) ou aparecimento da primeira barra vermelha.

Em uma tendência de alta quando o preço estiver muito afasto (muito acima) da SMA (21) efetuar venda na primeira barra vermelha com take até a SMA (21) ou aparecimento da primeira barra verde.

Obs . Muitas vezes será possível pegar uma reversão de tendência.
Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Rumah. Anda boleh menyukai skrip ini untuk menggunakannya pada carta.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?

Komen

- Comprar nas barras Verdes
- Vender nas Barras Vermelhas
Balas