Simple Moving Average (SMA)

Simple Moving Average (SMA)

Moving average memberikan visualisasi harga purata untuk sesuatu iinstrumen kewangan dalam jangka waktu tertentu. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa jenis purata bergerak. Mereka biasanya berbeza di antara satu sama lain dengan penggunaan cara titik data diberi pemberat atau diberi keutamaan yang berbeza. Simple Moving Average (SMA) adalah purata bergerak yang tidak mempunyai pemberat. Ini bermakna setiap tempoh dalam set data mempunyai kepentingan yang sama dan diberi nilai pemberatan yang sama. Apabila setiap tempoh berakhir, titik data terawal akan dibuang dan yang terbaru akan ditambah pada awalan. Sila ambil perhatian bahawa dalam kesemua moving averages yang ada, SMA paling melewati harga.

Baca lebih mengenai Simple Moving Average.
Tunjuk lebih banyak skrip
1
23
...
51
1
2
...
51