Exponential Moving Average (EMA)

Exponential Moving Average (EMA)

Moving average menggambarkan purata harga instrumen kewangan pada tempoh masa yang ditentukan. Bagaimanapun, terdapat beberapa jenis moving average yang berbeza. Ia kebiasaanya berbeza dari segi titik data yang digunakan atau sesuatu signifikan yang diberi. Exponential Moving Average (EMA) adalah hampir sama kepada (dan salah satu daripada jenis) kewajaran moving average. Perbezaan utama dengan EMA adalah titik data lama tidak meninggalkan purata. Sebagai penjelasan, titik data lama kekal sebagai pengkali (sekalipun menyusut kepada hampir tiada) walaupun jika mereka adalah di luar daripada tempoh data yang dipilih.

Baca dengan lebih lanjut tentang Exponential Moving Average.
Tunjuk lebih banyak skrip
1
23
...
114
1
2
...
114