Envelope (ENV)

Envelope (ENV)

Moving Average Envelopes (ENV) adalah penunjuk gabungan. ENV memaparkan sampul bahagian atas di atas garis asas dan sampul bawah di bawah garisan asas. Barisan asas ialah purata bergerak, sama ada purata bergerak sederhana atau purata bergerak eksponen. Sampul itu pula adalah menetapkan peratusan pengguna (ditentukan) daripada garis asas. Sampul adalah penunjuk yang baik untuk mengenalpasti arah aliran serta mengenal pasti keadaan terlebihbeli dan terlebihjual.

Baca lebih mengenai Envelope.
Tunjuk lebih banyak skrip
1
2
1
2