Indek Tinggi-Rendah

High-Low Index merupakan penunjuk kedalaman pasaran yang mengukur kekuatan indeks tertentu. Ia didapatkan dengan bahagikan high baru dengan jumlah high baru dan low baru dan gandakan 100 dan seterusnya plotkan Simple Moving Average (SMA) 10 hari untuk siri itu untuk mendapatkan nilai yang licin. Apabila indeks atas titik tengah 50, terdapat lebih banyak high baru berbanding the low baru. Apabila indeks bawah 50, terdapat lebih banyak low baru berbanding dengan high baru. Nilai atas 70 atau bawah 30 menunjukkan trend meningkat dan menurun yang kuat. Penunjuk ini paling sesuai digunakan dengan teknik analisis lain.
Tunjuk lebih banyak skrip
1
23
...
7
1
2
...
7