Relative Strength Comparison

Relative Strength Comparison

Relative Strength Comparison (RSC) merupakan penunjuk asas yang akan plotkan pengukuran kekuatan satu security lawan security lain (security asa). Penunjuk ini akan menunjukkan pedagang security yang kuat dan mengenalpastikan security yang lemah. Ia dikira dengan bahagikan harga security (pengangka) dengan harga security asas (penyebut). Apabila ia meningkat, security mengalahkan security asas. Apabila ia turun, security asas mengalahkan security. Apabila ia bergerak sideway, kedua-dua security meningkat dan menurun secara sama dari segi peratusan. Pengalahan ini tidak bermaksud security tengah meningkat, cuma kadar penurunannya lebih rendah daripada security asas. Penunjuk ini hanya menerangkan hubungan antara dua security. Pedagang selalu menggunakannya untuk bandingkan kekuatan stok dengan satu indeks, namun ia juga boleh digunakan untuk bandingkan kelas indeks aset berlainan untuk mengenalpastikan pasaran yang kuat. Penunjuk ini paling sesuai digunakan dengan penunjuk-penunjuk lain.
Tunjuk lebih banyak skrip
1
23
...
7
1
2
...
7