Weighted Moving Average (WMA)

Weighted Moving Average (WMA)

Moving average memperlihatkan harga purata untuk suatu intrumen kewangan untuk suatu jangka masa. Terdapat beberapa jenis moving average yang digunakan. Alatan-alatan ini selalunya berbeza di dalam keadaan di mana titik data berbeza adalah diberikan pemberat atau diberikan keutamaan. Weighted Moving Average (WMA) adalah serupa dengan simple moving average (SMA) kecuali WMA meletakkan keutamaan pada titik data yang terkini. Setiap titik didalam jangka masa ini akan diletakkan pada pengganda (pengganda terbesar akan mempunyai data paling terkini dan seterusnya) yang akan mengubah pemberat atau keutamaan untuk sesuatu titik data. Kemudian, sama seperti SMA, apabila satu titik data baru ditambahkan ke bahagian hadapan, titik data paling lama akan dibuang.

Baca lebih mengenai Weighted Moving Average.
Tunjuk lebih banyak skrip
1
23
...
9
1
2
...
9