Kerja

Di sini kami meliputi semuanya dan segalanya yang berkenaan dunia pekerjaan dan penggajian – di dalam pejabat, di dalam kilang, ekonomi, saham-saham, anda hanya perlu namakannya.