Bagaimanakah untuk menyelitkan imej-imej ke dalam idea, skrip, dan syot kilat