Saya ingin membatalkan percubaan percuma saya

Anda boleh membatalkan percubaan percuma anda dengan satu klik. Buka tab pengebilan di Profil Pengguna anda dan klik butang Batalkan percubaan.

Langganan yang dibeli melalui aplikasi mudah alih tidak boleh diurus di laman web.

Pengurusan langganan ini hanya boleh dilakukan di kedai platform masing-masing. 

Untuk langganan yang diaktifkan melalui Google Play atau App Store, hanya boleh membatalkan pembaharuan automatik mereka.