Saya telah dibil secara automatik untuk 1 bulan selepas tempoh percubaan percuma saya tamat. Saya ingin mendapatkan pembayaran balik.

Mengikut perjanjian yang anda tandatangi semasa menerima tawaran percubaan, ia merupakan tanggungjawab anda untuk membatalkan percubaan dalam masa 7 hari. Sekiranya tidak ada pembatalan yang direkodkan, pelan berbayar akan diaktifkan secara automatik. Oleh sebab kami menanggung pelbagai kos ketika menawarkan percubaan percuma, kami tidak dapat menanggung perbelanjaan untuk bulan-bulan berikutnya. Jika anda tidak ingin dikenakan bayaran pada bulan yang seterusnya, anda hanya perlu membatalkan pembaharuan automatik langganan sekarang. Pelan anda masih akan aktif semasa tempoh berbayar dan akan dibatalkan pada tarikh luput.

Dasar lengkap kami boleh didapati di sini.