Nama penunjuk, parameter & nilai hilang daripada sejarah (bucu atas kiri carta)

Anda boleh menunjukkan/menyembunyikan nama penunjuk di dalam sejarah (garisan status) dengan mengklik butang tambah (+/-) di bucu atas kiri carta.