Saya mahu menggunakan satu alamat email tambahan untuk makluman pemberitahuan

Anda boleh menggunakan ciri Email-ke-SMS jika anda mahu makluman pemberitahuan dihantar ke satu alamat tambahan. Hanya pilih kotak Hantar Email-ke-SMS di dalam dialog tetapan pemberitahuan dan beritahu satu alamat email yang anda mahu gunakan. Kami telah memperkenalkan ciri ini untuk menghantar makluman menerusi email kepada nombor telefon bimbit anda menerusi pembekal servis telco tempatan anda (banyak antara mereka menyokong servis ini). Ini bermakna, anda akan menerima makluman-makluman pemberitahuan ini melalui SMS, tetapi keseluruhan proses adalah sama seperti anda menerima makluman-makluman pemberitahuan menerusi email.