Perbezaan anda kekerapan pemberitahuan

Hanya Sekali — pemberitahuan tercetus hanya sekali. Syarat pemberitahuan perlu memenuhi parameter yang anda tetapkan untuk pemberitahuan tercetus.

Sekali setiap bar— sistem menyemak setiap bar dan mencetuskan pemberitahuan apabila syarat dipebuhi (tidak lebih daripada sekali untuk setiap bar).

Once per bar close — sama seperti di atas, tetapi bar perlu tutup untuk pemberitahuan tercetus.

Sekali setiap minit atau setiap kali — sistem menyemak syarat setiap minit dan mencetuskan pemberitahuan apabila syarat dipenuhi/