Bagaimanakah untuk menyongsangkan/membalikkan skala harga carta

Anda boleh mencari penetapan skala songsang di dalam menu konteks untuk Skala Harga. Apabila ia diaktifkan, Skala Harga akan dibalikkan dan kenaikan dalam harga akan ditunjukkan dari atas ke bawah.

Carta di atas menunjukkan skala harga songsang dan gambar di bawah menunjukkan skala harga standard.