Bagaimana menggunakan alat lukisan Kedudukan Panjang dan Singkat?

Ciri ini akan membolehkan anda menganggarkan bagaimana satu pesanan yang berlangsung jika anda membuat dagangan panjang atau singkat, menunjukkan Untung & Rugi (PnL) serta menganggarkan risiko dan baki penutup akaun apabila harga mencapai sasaran keuntungan atau tingkatan henti rugi anda. 

Anda boleh berlatih membuat pesanan dan melihat hasil tanpa perlu membuat pesanan sebenar —  dapatkan keyakinan dan ilmu sebelum mempertaruhkan wang sebenar di pasaran.

Mengira Saiz Kedudukan dan Baki Akaun anda

1. Buat lukisan Kedudukan Panjang atau Kedudukan Singkat.

2. Dalam dialog sifat instrumen, masukkan saiz akaun awal dan jumlah risiko anda (sama ada dalam nilai mutlak atau sebagai % daripada saiz akaun anda). Anda juga boleh masukkan Saiz Lot. Klik OK untuk terima.

3. Tanda alat melukis akan menunjukkan saiz kedudukan (1) dan baki akaun apabila kedudukan ditutup setelah mencapai sama ada tahap Ambil Keuntungan (2) atau Henti Kerugian (2)

Bagaimana Saiz Kedudukan dan Baki Akaun dikira?

Posisi Panjang:
Saiz Posisi

Qty = SaizRisiko / ((HargaMasuk – HargaBerhenti) * Nilai Poin)/Saiz Lot

Baki Akaun apabila kedudukan ditutup setelah mencapai tahap Ambil Keuntungan
Jumlah = Saiz Akaun + (Tahap Keuntungan – HargaMasuk) * Qty
Baki Akaun apabila kedudukan ditutup setelah mencapai tahap Henti Rugi
Jumlah = Saiz Akaun — (HargaMasuk – HargaBerhenti) * Qty
Posisi Singkat:
Saiz PosisiQty = Saiz Akaun / ((HargaBerhenti – HargaMasuk) * Nilai Poin))
Baki Akaun apabila kedudukan ditutup setelah mencapai tahap Ambil Keuntungan Jumlah = Saiz Akaun + (HargaMasuk – Tahap Keuntungan) * Qty
Baki Akaun apabila kedudukan ditutup setelah mencapai tahap Henti Rugi Jumlah = Saiz Akaun — (HargaBerhenti – HargaMasuk) * Qty
  • SaizAkaun — saiz akaun awal yang ditentukan dalam tetapan
  • SaizRisiko =
    • Risiko, jika risiko dipilih dalam nilai mutlak,
    • Risiko / 100 * SaizAkaun, jika risiko dipilih sebagai peratusan saiz akaun.

Paparkan prestasi dalam Mod Padat

Cuba gunakan Mod Padat (Compact Mode) jika anda mahu tag prestasi kedudukan untuk menggunakan ruang yang lebih sedikit pada carta. Anda boleh mengaktifkan dengan memilih kotak semak Padat dalam Tetapan.