Saya tidak dapat mencari satu keadaan pemberitahuan yang memenuhi kehendak saya