Saya lihat ralat 'Had pesanan (9000) dicapai'

Ralat ini bermaksud nombor pesanan-pesanan strategi akan dilaksanakan pada carta telah mencapai had maksima 9000. Batasan dilaksanakan untuk pelayan-pelayan kami untuk bekerja dengan lebih efisen. 


Satu-satunya alternatif yang kami boleh cadangkan ialah untuk memplotkan satu strategi dengan tarikh mula tetap dan bukannya dari permulaan sejarah data. Anda boleh menambahkan satu perbandingan time > timestamp (2019, 01, 01, 09, 30) untuk keadaan pesanan, dimana time ialah masa untuk bar terkini dan timestamp() adalah ciri menukarkan tarikh dan masa kepada format UNIX. Sila lihat penjelasan fungsi di dalam Manual Rujukan Pine.

Di sini satu contoh:

longCondition = buying
if (longCondition and time>timestamp(2019, 01, 01, 09, 30))
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = buying != true
if (shortCondition and time>timestamp(2019, 01, 01, 09, 30))
    strategy.entry("Short", strategy.short)