Saya telah membuka satu posisi tetapi saya tidak melihat apa-apa perubahan

Pertamanya, pastikan saiz posisi adalah cukup besar untuk mempunyai perubahan Untung/Rugi dipaparkan.

Ambil maklum bahawa di dalam Dagangan Kertas untuk Forex, nombor hendaklah ditetapkan di dalam unit dan bukannya lot. DIsebabkan ini anda hendaklah menyatakan kuantiti sebagai 1000, 2000, dll.