Skala harga tidak dipaparkan

Kebolehlihatan skala sekarang dilaraskan secara automatik. Skala adalah selalunya dipaparkan jika ada sesuatu disambungkan dengannya. Skala harga adalah disembunyikan jika tiada apa-apa disambungkan kepadanya. Jadi, jika anda memasang skala, sambungkan satu penunjuk atau simbol kepadanya.

Contoh, anda boleh menyambungkan satu penunjuk kepada skala sebelah kiri: