Bagaimanakah untuk memaksimumkan satu carta di dalam susun atur pelbagai carta?

Untuk untuk memaksimumkan satu carta di dalam susun atur, sila pilih satu carta dan klik Togol Carta Maksimum pada bucu bawah belah kanan:


Juga, anda boleh gunakan kekunci panas Alt + Enter untuk memaksimakan carta aktif. Atau anda boleh menekan kekunci Alt dan klik pada carta yang anda ingin maksimakan.