Kenapakah pesanan saya diletakkan dengan parameter-parameter berlainan?

Sentiasa perhatikan bahagian utama dalam setiap seksyen untuk tiket pesanan. Sempadan-sempadan bahagian ini telah diserlahkan. Anda menetapkan nilai di dalam bahagian ini secara manual. Nilai ini adalah tetap dan tidak berubah secara automatik. Bahagian-bahagian lain di dalam setiap seksyen adalah dikira semula apabila bahagian utama berubah.