Saya tidak dapat melihat Senarai Amatan saya

Bahagian Senarai Amatan mungkin disembunyikan. Hanya perlu menarik ke bawah untuk melihat bahagian tersembunyi.